Różne znaczenia die w języku holenderskim

– on, go (zaimek osobowy)

– tamten, tamta, tamci (zaimek wskazujący)

– który, która, które (które tylko w liczbie mnogiej) (zaimek względny)

Zaimek osobowy

Die to w języku potocznym hij = on. Na przykład:

Die is vandaag niet gekomen. – On dzisiaj nie przyszedł.

Hij is vandaag niet gekomen. – On dzisiaj nie przyszedł.

Ik heb die gezien. – Widziałem go.

Ik heb hem gezien. – Widziałem go.

Die jest formą potoczną i używaną raczej w języku mówionym niż pisanym. Oficjalnie piszemy hij albo hem (w zależności, czy chcemy powiedzieć on czy go).

Zaimek wskazujący

Die używamy do osób i rzeczy rodzaju męskiego, żeńskiego i do liczby mnogiej (patrz rodzajnik de). Na przykład:

Die man werkt hier niet meer. – Tamten mężczyzna już tu nie pracuje.

Die vrouw is ziek. – Tamta kobieta jest chora.

Die kinderen zijn 5 jaar oud. – Tamte dzieci mają 5 lat.

Zaimek względny

De man die daar staat, werkt hier niet meer. – Mężczyzna, który tam stoi, już tu nie pracuje.

De vrouw die daar loopt, is ziek. – Kobieta, która tam idzie, jest chora.

De kinderen die hier spelen, zijn 5 jaar oud . – Dzieci, które się tutaj bawią, mają 5 lat.

Share

Brak komentarzy

Dodaj komentarz